Nyheter på RSS


RSS er en XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som brukes for å videreformidle utdrag av innhold fra en nettside som oppdateres jevnlig (ofte en weblogg).

Du kan i dag abonnere på følgende feeds fra Nordisk Tribun:

Forsiden:
http://nortrib.com/rss/frontpage/

Nyheter:
http://nortrib.com/rss/section/1/

Politikk:
http://nortrib.com/rss/section/9/

Underholdning:
http://nortrib.com/rss/section/3/

Sport:
http://nortrib.com/rss/section/4/

Opinion:
http://nortrib.com/rss/section/17/

Kultur:
http://nortrib.com/rss/section/7/

Vitenskap:
http://nortrib.com/rss/section/5/

Utrolig Men Sant:
http://nortrib.com/rss/section/10/

Teknologi:
http://nortrib.com/rss/section/6/

Sladder:
http://nortrib.com/rss/section/11/

Mat, Vin & Reise:
http://nortrib.com/rss/section/15/

Helse & Samliv:
http://nortrib.com/rss/section/16/

Javascript:

Har du en nettside du styrer, som du vil ha våre nyheter på, legger du inn denne koden:

<script type="text/javascript" src="http://static.nortrib.com/ntjsfeed.js"> </script>