Ikke alle Syrere er Syrere

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 25.09.2015 kl. 17:17

Nyheteremail email email email email email email divider translate email email email
img

Flyktningstrømmen til Europa skaper ondt blod mellom flere EU-land. Ungarn, og landets omstridte president Viktor Orban, har blitt selve stridens kjerne i den pågående Europeiske asyldebatten.


Dette har utviklet seg til en maktkamp med dyptgripende ringvirkninger for EU og Europas fremtid. Vest-Europa, med Tyskland i spissen, valgte nettopp denne saken til for første gang å overkjøre et mindretall i EU og påtvinge de Øst-Europeiske landene flyktningkvoter. Kun tiden vil vise om dette er begynnelsen på et virkelig føderalt Europa med en felles politikk på de fleste områder, eller om det viser seg å være jordskjelvet som sender sprekker gjennom hele grunnmuren i EU-projektet.


Frontene er nå så steile at en side ser på Orban og Ungarn som sabotører mot felles Europeiske verdier, mens andre igjen hyller Orban som Europas forsvarer og siste bolverk mot en faktisk invasjon av kontinentet. Men en viktig side av debatten har ofte kommet i skyggen av et nesten alt for prinsipielt fokus. Debatten har stort sett dreid seg om hvorvidt Syrere som har reist gjennom flere trygge land strengt tatt er flyktninger og om disse har krav på opphold i de landene de ønsker å bosette seg i. Men stadig mer tyder på at Syrere utgjør kun et mindretall av den folkevandringen som nå pågår.


Ifølge Eurostat er kun en av fem av de såkalte flyktningene fra Syria. De resterende kommer fra blant annet Eritrea, Ukraina, Pakistan, Kosovo, Serbia, Nigeria, Georgia, India, Vietnam, Somalia, Gambia, Sri Lanka, Bosnia, Libya og Russland.


Men en talsmann for innenriksministeriet i Tyskland opplyser nå at ikke alle Syrere som har kommet til landet er Syrere. Omkring 30% av de som hevder at de kommer fra det krigsherjede Syria i kommer fra andre land.


Det tok en Nederlandsk journalist 40 timer og 750 euro å skaffe et falskt pass med bilde av den Nederlandske statsministeren Mark Rutte, som dermed vet at om politikerkarrieren går i vasken så kan han alltids starte på nytt som Malek Ramadan. Syriske pass kan til og med nå bestiller over nettet via Facebook.


Et annet spørsmål er i hvilken grad alle Syrere strengt tatt kan påberope seg flyktningstatus. Er man for eksempel en Syrisk Kristen fra den østlige del av landet som Islamistene i ISIS har erobret, så er det liten tvil om at man var tvunget til å flykte for livet. Men mange av de tettest befolkede områdene i Syria, for eksempel langs Middelhavskysten, har i svært liten grad blitt berørt av kampene andre steder i landet.


Det dukker nå opp eksempler på angivelige flyktninger som rent ut sier at om de ikke får oppfylt sine ønsker om hvor og hvordan de vil bo i Europa, så reiser de heller hjem til Syria. Det kan da stilles spørsmålstegn ved om dette i utgangspunktet er reelle flyktninger.Nyheteremail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Nyheter


*/ ?>