Franskmann får Nobel Prisen i Økonomi

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 13.10.2014 kl. 13:28

Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email
img

Nobel Prisen i økonomi 2014 går til Franskmannen Jean Tirole for hans analyser av markedsmakt.


Tirole har i særdeleshet forsket på problemene myndigheter står ovenfor når de skal forsøke å regulere og overvåke de enorme multinasjonale selskapene som har vokst frem gjennom de siste 10-årene. Myndighetene møter folk på andre siden av bordet som har større kunnskap og større resurser enn de selv har og langt bedre oversikt over markedene.


Tirole har gjennom sitt arbeide vært med på å skape systemer og redskaper som forenkler styring og regulering av store bedrifter.


Rent formelt er ikke Økonomiprisen en virkelig Nobelpris, og den ble ikke innstiftet som en del av Alfred Nobels testament. Det virkelige navnet på prisen er Sveriges Riksbanks Pris i økonomisk videnskap til minne om Alfred Nobel. Den ble først delt ut ved Riksbankens 300-års jubileum i 1969.


Til tross av dette mottar vinnerne diplom og gullmedalje fra Den Svenske Monarken under samme seremoni som de andre prisvinnerne, bortsatt fra Fredsprisen som etter Nobels ønske deles ut av Norge.Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Økonomi


*/ ?>