Sanksjonene rammer Europa ikke Russland

 Skrevet av Alexander G. Rubio - Publisert 23.09.2014 kl. 14:19 (Oppdatert 23.09.2014 kl. 14:19)

Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email
img

En analyse fra den Amerikanske Sentralbanken The Federal Reserves avdeling i Dallas viser at de økonomiske sanksjonene USA og EU innførte mot Russland i kjølvannet av borgerkrigen i Ukraina ikke ser ut til å ha svekket den Russiske økonomien, men tvert i mot rammet de Europeiske landene.


Tallene viser at mens Russisk industriproduksjon peker oppover, så er landets største handelspartnere i Europa på vei ned i en ny bølgedal. Det er for tidlig til å si om nedgangen er en direkte følge av brudd i handelsforbindelsene med Russland, men det begynner å bli klart at sanksjonene iallefall ikke vil tvinge Russland i kne med det første.


Årsakene til at sanksjonene har hatt så liten virkning kan være at Russland i utgangspunktet har et handelsoverskudd og betydelige reserver. Landet kan også på overraskende vis oppleve en økonomisk oppgang på kort sikt, siden de importerte en rekke varer og produkter som strengt tatt kunne produseres og gi arbeidsplasser i hjemmemarkedet.


En rekke industrier og store deler av jordbruket var utsatt for store nedleggelser og nedbygging under den økonomiske krisetiden på 1990-tallet. Og sanksjonene kan ha gitt president Putin og den Russiske regjeringen en anledning til å gjøre Russland mer selvforsynt under sanksjonsregimet, som kanhende ville vært politisk vanskelig under normale omstendigheter.


De Europeiske landene, på den annen side har tydeligvis funnet det langt vanskeligere å finne alternative markeder for sine produkter. Paradoksalt nok viser også tallene at USA, den sterkeste pådriveren for de økonomiske sanksjonene mot Russland, i motsetning til Europeerne, har øket sin eksport til det Russiske markedet.Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Økonomi


*/ ?>