6,500 år gammel båt funnet i Danmark

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 06.09.2014 kl. 15:08

Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email
img

Danske arkeologer har funnet en båt som viser seg å være hele 6,500 år gammel. Dette er 2,000 år før pyramidene ble bygget i Egypt.


Skandinavisk sjøfart begynte ikke med Vikingene. De berømte drakeskipene bygget på en langt eldre tradisjon. Funnet fra steinalderen på havbunnen nord for Lolland, som ble gjort da energiselskapet SEAS-NVE skulle erstatte en sjøkabel, viser hvor gammel denne tradisjonen faktisk er.


Det kan ofte være vanskelig å forestille seg i dag, i et Europa med åpne landskap og asfalterte veiforbindelser, men transport over lengre avstander var faktisk enklere over vann enn til lands. Det sentrale og Nord-Europa var nesten fullstendig dekket av et sammenhengende skogbelte, som var nær ugjennomtrengelig, særlig om man skulle få med seg varer av noen størrelse. 


Arkeologer tror nå at jordbruk og nyere teknologi ble spredd til Europa fra Midt-Østen først og fremst langs elver og kyststriper. Disse neolittiske menneskene var sannsynligvis også svært avhengige av sjøen som matkilde.


Den seks-syv meter lange båten har tydeligvis blitt reparert etter et av bordene var sprukket. Til dette er det benyttet barkestrimler som var festet med kvae som var tygget på sier Jørgen Dencker som er marinebiolog og direktør ved Vikingskipmuseet i Roskilde. Han sier også, ifølge Politiken, at etter 6,500 år under vann er båtrestene bløte som smør.


I nærheten av stedet hvor båten ble oppdaget ble det gjort nok et svært interessant funn. Under vannet var det en steinalderbosetning hvor det nå blir søkt etter arkeologiske skatter som er laget av tre, horn eller bein som, som på samme vis som båten, kan ha blitt bevart i det oksygenfattige vannet og mudret. Funnet av bosetningen viser også at kystlinjen for 6,500 år siden var en helt annen enn den er i dag.
Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Vitenskap


*/ ?>