Pest eller kolera: Vestens farlige Syria-politikk

 Skrevet av Helen Kirkman og Alexander G. Rubio- Publisert 27.08.2013 kl. 12:50 (Oppdatert 27.08.2013 kl. 17:15)

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email
img

USA, Storbritannia og Frankrike har bestemt seg for at det er Assads regime som har benyttet kjemiske våpen i Syria. Det er mye mulig de har rett, men de som har alt å tjene på onsdagens angrep er opprørerne.


De har nå muligens oppnådde det de har håpet på i lang tid. USAs utenriksminister John Kerry og Storbritannias William Hague var svært raske til å legge skylden på Assads regime og tar sterkt til orde for at Assad ikke skal slippe unna dette og truer med at de vil gå til aksjon mot regimet.


De gir ikke klart uttrykk for hva denne aksjonen går ut på, men Hague ymter innpå at flyangrep mot strategiske mål kan være en mulighet. Faren med det er at en rekke sivile liv kan gå tapt. En annen fare ved å bombe militære anlegg er at de kan få fulltreffer på lager med kjemiske våpen og dermed spre giftgasser som muligens vil ta flere liv enn ved det kjemiske angrepet de mener ble utført av regimet for en uke siden .


Hvis de nå med de planlagte aksjonene klarer å styrte Assads regime, kan de da være sikre på at de kjemiske våpnene ikke faller i hendene på en av grupperingene som har tilknytning til al-Qaida og at disse våpnene senere vil bli benyttet i terrorangrep i vesten? 


De kan heller ikke være sikre på hvem som vil gripe makten i landet, og borgerkrigen vil høyst sannsynlig fortsette, da det er over 100 grupperinger som kjemper i landet, og de fleste av disse har motstridende meninger om landet fremtid. Vi kan oppleve å se en etnisk utryddelse av Kurdere og Drusere, men først og fremst Kristne, Shia-muslimer og Alawitter.


Det er ikke ofte den Norske regjeringen og utenriksminister Espen Barth Eide tar til motmæle mot Washingtons politiske linje. Det sier derfor litt når Barth Eide ser seg nødt til å påpeke de enorme problemene et eventuelt angrep kan skape, i stedet for å løse.


Enhver handling innebærer alltid en risiko, og krigshandlinger mer enn de fleste. Svært få vil si seg uenig i at Assadregimet er et brutalt diktatur. Men det fritar ikke fra å nøye overveie konsekvensene av å ta side i en konflikt. Vesten risikerer her å bringe den verste sort terrorister og ekstremister til makten i Syria, og kan i verste fall gjøre seg skyldig i å støtte et mulig folkemord.

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Opinion


*/ ?>