Sjokk på Kypros: Alle bankkontoer tappes

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 17.03.2013 kl. 15:49

Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email
img

Folk på Kypros er i sjokk og prøver panisk å få ut pengene sine fra tomme minibanker etter at det ble kjent at redningsavtalen for den skakkjørte økonomien med EU og Det Internasjonale Pengefondet IMF innebærer at alle bankkontoer på øya trekkes med opp til 9.9%.


Etter en god natts søvn våknet øyboerne lørdag morgen opp til nyheten om at politikerne hadde inngått en avtale om rett å slett beslaglegge 9.9% av alle bankkontoer over 100,000 euro og 6,75% av de som var på under dette beløpet.


Siden det var lørdag var de fleste av bankene stengt. Det var kun noen få sparebanker som var åpne og i løpet av kort tid hadde det dannet seg lange køer utenfor disse. Dette førte til at også disse bankene valgte å stenge dørene. En rasende bankkunde truet sogar med å kjøre en bulldoser inn i banken for å få ut pengene sine.


Bankene er på grunn av en lokal helligdag stengt mandag, men det går rykter om at de ikke vil åpne igjen før torsdag. Et krisemøte og en avstemning i parlamentet for å godkjenne avtalen som skulle ha funnet sted søndag er nå utsatt til mandag.


Finansminister Michalis Sarris uttalte at han mer enn noe annet skulle ønske dette resultatet kunne vært unngått. Men han la til at alternativet var at ihvertfall to av de største Kypriotiske bankene ville vært konkurs i løpet av neste uke, og at hele finanssystemet sto i fare for å klappe sammen.


Bankene på Kypros er sterkt underfinansiert etter at de tapte store summer da gjelden til nabolandet Hellas ble nedskrevet. Også Kypriotiske pensjonsfond satt på store mengder Greske statsobligasjoner som nå har mistet mye av sin verdi.


Det har vært svært vanskelig å skape oppslutning om en redningspakke for Kypros i de andre Europeiske landene, og i særdeleshet i Tyskland, da det ble kjent at nesten halvparten av bankinnskuddene i landet tilhørte Russere med mer eller mindre kriminell bakgrunn som ikke bor på øya, og at de Kypriotiske bankene ble brukt til hvitvasking av penger fra Russiske oligarker og mafia i stor stil.


Kypros trengte 17 milliarder euro for å redde landets økonomi, og selv om dette bare er småpenger i forhold til hva Hellas, Irland, Portugal, og Spania har fått er EU og IMF villige til å bistå med kun 10 milliarder euro.


Det lille landet med i underkant av en million innbyggere må nå skaffe de resterende syv milliardene på en annen måte og omkring seks av disse milliardene vil komme fra det som mange vil kalle tidenes største bankran.


På tross av at hele målet med avtalen, og redningspakkene til de andre kriserammede landene har vært å sikre at ikke panikk sprer seg gjennom finanssystemet og smitter hele den Europeiske banknæringen. En grunn til dat Den Store Depresjonen på 1930-tallet ble så ille som den ble, var at de fleste land ennå ikke hadde noen garanti for folks innskudd i tilfelle banken gikk konkurs. Dette førte til panikk og såkalte "bank runs", der folk løp til bankene for å redde det som reddes kunne. Dette førte igjen til at selv relativt friske banker ble tappet for penger og bukket under.


Avgjørelsen om å trekke folks bankkontoer er juridisk tvilsom, all den tid man her i realiteten gjør opp et konkursbo, hvor bankkundene etter loven skal stille først i køen, foran kreditorer og aksjonærer, og man samtidig setter til side den felles Europeiske innskuddsgarantien på alle innskudd under 100,000 euro. Det vil utvilsomt ende med en lang rekke søksmål i mange år framover.


Men det er økonomisk og politisk avgjørelsen kan vise seg å bli mest fatal. Mye tyder på at Kypriotene vil forte seg å ta ut resten av pengene sine så fort bankene åpner igjen. Når presedensen først er satt at staten og bankene kan forsyne seg direkte fra kontoer blir det nesten uansvarlig å satse på at de ikke vil gjøre det igjen.


En "bank run" på Kypros i dagene fremover kan fort smitte over til det Greske fastlandet. Og om banker der begynner å gå overende kan det overbevise sparere i Spania, Italia og Portugal om at de også bør få pengene sine ut fra bankene og inn i madrassene før det samme skjer der. Da ville man ha skapt nettopp den smitteeffekten og sammenbruddet i det Europeiske finanssystemet man har brukt så mange hundrede milliarder euro på å unngå.Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Økonomi


*/ ?>