Massedemonstrasjon i Argentina

 Skrevet av Helen Kirkman og Alexander G. Rubio- Publisert 09.11.2012 kl. 13:29 (Oppdatert 09.11.2012 kl. 13:53)

Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email
img
Omkring 700,000 demonstrerte torsdag i Argentinas hovedstad Buenos Aires for å vise sitt misnøye med President Cristina Kirchner.

Kirchner, som tok over som president etter sin nå avdøde mann Néstor, har sittet med makten i fem år. I løpet av denne tiden har det vært en sterk økning i kriminalitet og korrupsjon og inflasjonen er nå oppe i omkring 25 prosent.

For kort tid siden ble grunnloven endret slik at 16-åringer nå har stemmerett, og opposisjonen frykte nå at det vil komme en ny endring som vil fjerne loven om at en president kun kan sitte i to perioder. En slik endring gjør at Kirchner også kan stille som kandidat ved neste valg.

Argentinas handelsoverskuddet krymper, og landet gikk ifjor fra å være en netto oljeeksportør til å måtte importere drivstoff. Valutareservene krymper, de er fortsatt fullstendig stengt ute fra det internasjonale kredittmarkedet etter at de gikk i 2001 konkurs og nektet å betale sin enorme utenlandsgjeld.

I årene som fulgte opplevde Argentina god økonomisk vekst, i stor grad på grunn av eksport av råvarer til Kina, som dengang var på høyden av sin vekstfase, men nå er landets gamle svøpe, galopperende inflasjon er tilbake.

Dagens inflasjon er ennå ikke krisetall, men begynner å vekke minner om den fullstendige kollapsen i pengeverdi og hyperinflasjon Argentina opplevde fra midten av 70-tallet. Dengang krevde arbeiderne lønning to ganger om dagen slik at de kunne gå ut og handle i lunchpausen, siden pengene alt ville ha mistet en stor del av sin verdi etter arbeidstid.

Landets lederne har en lang tradisjon for å benytte Falklandskonflikten som en politisk avledningsmanøvre i dårlige økonomiske tider, og Kirchner krever nå at øyene skal bli en del av Argentina. Øyene har vært i Britisk besittelse, og har hatt en hovedsaklig Britisk befolkning, siden før Argentinas eksistens som selvstendig stat.Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Økonomi


*/ ?>