Tyskland må telle gullet

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 23.10.2012 kl. 14:02

Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email
img
En domstol i Tyskland krever nå at sentralbanken må gjøre rede for landets gullreserver som er lagret utenlands.

Brorparten av Tysklands gullreserver, som på papiret er en den nest største i verden, befinner seg ikke i hvelvene til Bundesbank, men i Paris, London og New York. Dette skyldes at landet under den Kalde Krigen ikke ville risikere at disse verdiene falt i fiendens hender ved et mulig angrep fra Sovjetunionen. Også mange andre land har sine gullreserver lagret i særlig London og New York, blant dem Norge.

Men det har de siste årene blitt sådd tvil om administrasjonen av gullreservene. Selv respektable institusjoner stiller nå spørsmål ved om deler av andre lands gullbeholdninger gjennom årene har blitt lånt ut til markedsaktører og forlengst har gått gjennom så mange hender at det i praksis er forspilt.

Venezuelas president Hugo Chavez krevde for et par år siden å få sitt lands reserver tilbakeført fra London. Gullet ble levert, men med tydelig ubehag i The London Gold Pool.

Ifølge Spiegel krever riksrevisjonsretten Bundesrechnungshof at Bundesbanken må forhandle frem en avtale med de tre andre sentralbankene som gir dem adgang til å fysisk gjøre rede for at Tysklands gull er i god behold.

De skal også tilbakeføre 50 tonn gull årlig til Tyskland over de neste tre årene fra New York Federal Reserev. Disse gullbarrene vil bli undersøkt nøye, all den tid man i siste tiden har sett flere eksempler på forsøk på juks der gullbarrer viser seg å være et tynt lag gull bylt med det langt mindre verdifulle stoffet tungsten.

Økonomiemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Økonomi


*/ ?>

Begynnelsen på utrivelige tider for bankene?

Dersom Tyskerne gjør dette betyr det trolig at flere følger etter... Skal bli morsomt å lese unnskyldningene når de må forklare hvor verdiene har tatt veien... :D