Lysbakkens kuvending om Islamisme

 Skrevet av Alexander G. Rubio - Publisert 18.10.2012 kl. 22:49

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email
img
SV-leder Audun Lysbakken publiserte torsdag 18. oktober en artikkel, "Diktaturets Disipler," på sin egen blogg, der han rykker ut mot voksne Islamsk ekstremisme i Norge. I et intervju med NRK erklærer han seg "forbannet" på, "Islamistiske ekstremister som hyller vold og svermer for diktatur."

På bloggen sin skriver han at venstresiden tidligere ikke har sagt tydelig nok ifra, "Og at venstresiden må ta ansvar for å avsløre, isolere og bekjempe ideene til de Islamistiske ekstremistene som nå forsøker å etablere seg i Norge."
Ubaydullah Hussain har stått fram på vegne av en gruppe kalt Profetens Ummah, og forteller i et intervju i Morgenbladet 5.oktober at han vil innføre sharia i Norge, at all ytringsfrihet må underlegges religion, at kvinner ikke bør gå ut uten å være i følge med en mann og at han ”kunne hatt forståelse” for et voldelig angrep på Norge. På Dagsrevyen i går dukket samme mann opp og hyllet islamister som dro til Syria for å kjempe sammen med Al Qaida-liknende organisasjoner. Han nektet å svare på om han ville advare norske myndigheter dersom han visste om at ekstreme islamister planla et angrep på Norge!

Folk fra samme miljø skal tidligere i år ha stått bak et brev hvor de krever at Grønland på Oslo Øst skal gis til muslimene. Latterlig, selvsagt. Men visstnok alvorlig ment.

Selv om Lysbakken i kommentarene til sin egen artikkel påpeker at dette ikke representerer en endring av SVs generelle holdning til innvandring fra Muslimske land, så kan det ikke være tvil om at utspillet vil vekke oppsikt og oppfattes som en kursendring for Sosialistisk Venstreparti.

Det kan diskuteres hvilke vurderinger som ligger bak dette utspillet. Til dels er det kanskje en ærlig ment gryende forståelse av at både størrelsen og sammensetningen av Norsk innvandring de siste tiårene og integreringspolitikken som har vært ført har hatt utilsiktede og en del negative resultater.

Men det er nok ikke tilfeldig at et såpass oppsiktsvekkende utspill kommer nettopp da Lysbakken og partiet han leder sliter med å holde seg over sperregrensen under et år før neste stortingsvalg. Man kan kalle det kynisme, men man kan også kalle det å lytte til sine velgere.

Lysbakken hadde nok ikke kommet med et så potensielt kontroversielt debattinnlegg om det ikke på forhånd var gjennomtenkt og klarert med resten av ledelsen i partiet. Sannsynligheten er stor for at SV-ledelsen har sett nøye på underlagstallene fra både interne meningsmålinger og opinionsundersøkelser i media, og oppdaget et par klare tendenser.

På tross av at SV tradisjonelt har vært den klareste pådriveren for en liberal asyl- og innvandrings-politikk har partiet en overraskende lav oppslutning blant innvandrere. Mye kan tyde på at resten av partiets sosiale holdninger og program ikke appellerer til innvandrergrupper som ofte er svært sosialt konservative. Disse velgerne har istedet i stor grad sluttet opp om Arbeiderpartiet og Høyre. Altså har SV rent praktisk sett svært lite å tape på å støte fra seg denne gruppen.

På den annen side har SVs kanskje mest lojale velgergruppe vært unge kvinner fra urbane strøk. Det er nettopp disse som nå mest direkte føler på kroppen noen av de mest negative konsekvensene av store mengder uintegrerte innvandrere fra kulturer med et helt annet syn på kvinners rettigheter og posisjon i samfunnet.

Statistikken viser ikke bare at disse gruppene er ekstremt overrepresentert i antall overfallsvoldtekter i Oslo, men også at unge kvinner nå i betydelig grad modererer alkoholinntak og uteliv av frykt for egen sikkerhet. Dette er velgere SV ikke har råd til å tape.

Det er ennå usikkert i hvor stor grad dette utspillet vil føre til konkrete politiske tiltak. Men det er allerede klart at det vil endre innvandringsdebatten i Norge.

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Opinion


*/ ?>