Nordnorske skoger overlevde Istiden

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 04.03.2012 kl. 14:03

Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email
img
Ny forskning fra en internasjonal gruppe vitenskapsfolk, blant annet fra Universitetet i Tromsø, har oppdaget at trær overlevde Istiden i små oaser så langt nord som Nordland.

Den siste Istiden, som endte for omkring 10,000 år siden, hadde et så strengt klima at isbreer på opptil flere kilometers tykkelse dekket landskapet selv så langt sør som de Britiske øyer. Kraften i ismassene var så stor at de skar inn i grunnfjellet og skapte det særpregede Norske landskapet av skarpe fjelltinder, dype daler og fjorder. Vekten av all isen trykket selve landet nedi jordskorpen, slik at det den dag i dag fortsatt stiger etter at isen lettet.

De fleste har hittil tatt det for gitt at stort sett alt liv ble utryddet av den tusener av år lange Fimbulvinteren, og at planter og trær kun vendte tilbake til Skandinavia som innvandrere fra sørlige strøk ettersom isen sakte trakk seg tilbake. Men de nye funnene kan tyde på at bartrær som gran og furu overlevde i oaser på øyer langsmed kysten, der havstrømmen gav et noe mildere klima, og muligens også på fjelltopper som stakk opp over isbreene i innlandet.

Forskningen viser også at gran og furutrærne i Norge og ikke lot seg knekke i istidene. Dette er kommet frem etter at forskningsgruppen har analysert DNA fra dagens grantrær og fossile DNA. Det ble også foretatt studier av pollen og makrofossiler fra planter i to innsjøsedimenter fra Trøndelag og på Andøya i Nordland og det ble funnet DNA fra gran og furu begge stedene. De eldste furufunnet var rundt 22.000 år gammelt.

Ellen Elverland fra Universitetet i Tromsø, som var med i det internasjonale forskningsarbeidet, sier at dette viser hvordan økosystemet reagerer på klimaendringer.


Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Vitenskap


*/ ?>