Omfordeling og Robin Hood i revers

 Skrevet av Alexander G. Rubio - Publisert 05.10.2011 kl. 17:30 (Oppdatert 05.10.2011 kl. 17:47)

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email
img
Fra lørdag 1. oktober måtte Danskene betale en ny fettskatt, selv på magert kjøtt. I Norge foreslår en formelt sett venstreorientert regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å kutte sykefradraget, som tillater kronisk syke å trekke fra utgifter til medisin som insulin for sukkersyke.

Disse endringene, og et utall andre, er eksempler på en grunnleggende samfunnsendring i hele den Vestlige verden, der en stadig større del av samfunnets byrder lempes over fra de rike til middelklassen og de fattiges skuldre.

Når folk ser de stadig økende avgiftene, moms som stadig justeres opp og et voksende antall såkalte "synde-skatter" så reagerer de gjerne med å forbanne denne staten som stadig vil ha mer. Men deri ligger en grunnleggende misforståelse som gjør det politisk vanskeligere å ta tak i problemet.

For staten er ikke et levende vesen, har ingen selvstendig vilje og ingen følelser eller drifter annet enn de som kontrollerer dem. Staten har ikke noe brennende ønske om å presse ut de fattiges siste skilling for så å dra til Las Vegas og sette statsbudsjettet på rødt ved rulettbordet. Men eieren av kasinoet derimot...

Og det som mer enn noe annet har preget samfunnsutviklingen i den Vestlige verden de siste tre tiårene har vært en overgang fra industrikapitalisme til finanskapitalisme. Gambling som storindustri er ikke lenger begrenset til Las Vegas og Monte Carlo. Storkapitalisten er ikke lenger eieren av den lokale fabrikken. Kasinoet har tatt over hele økonomien.

Finanskapitalisme har en del trekk som skiller den fra den klassiske industrikapitalismen. Blant annet trenger den hverken fabrikker eller arbeidere, i alle fall ikke i eget land, og den har en tendens til å samle enorme midler på få hender. Dette fører til at denne nye overklassen har langt større muligheter til å kjøpe seg innflytelse enn i tidligere tider.

Finanseliten har i dag i stor grad, gjennom alt fra åpenlys korrupsjon til sosiale bånd og nikk og vink, tatt et kontrollerende grep på begge sider av det etablerte politiske spektrum. Og det er først når man ser på enkelttiltakene over tid og som del av en helhet at mønstret begynner å tre frem. 

Enten det er en venstreregjering som øker momsen på mat eller en høyreregjering som senker skatten på kapitalavkastning, så bidrar det til samme mål, som ikke er å gjøre staten større, men å overføre samfunnsbyrdene og utgiftene til staten fra de rike til de fattige.

En rik mann drikker ikke særlig mer melk enn en drosjesjåfør eller en sekretær. Så skatter og avgifter slik som moms på matvarer og "synde-skatter" på biff fungerer i praksis ikke engang som en flat beskatning, men som en ren koppeskatt - man betaler like mye enten man er fattig eller rik.

Når en Arbeiderpartiledet regjering foreslår i statsbudsjettet at kronisk syke må betale mer samtidig som LO-toppen Roar Flaathen foreslår å fjerne formueskatten, så skjønner man at det politiske systemet har blitt grunnleggende endret. De på toppen av inntektstigen yter hele tiden mindre til det felles velferd, mens alminnelige arbeidere må punge ut med mer, samtidig som deres inntektsnivå synker etter inflasjon ved at arbeidsplasser sendes utenlands og utenlandske arbeidere presser lønningene ned.

Denne nyføydalismen er ikke noe sosialt eller økonomisk stabilt system. Den økonomiske krisen som begynte i 2008, og som på ingen måte er over, er bare et symptom på at de brede lag av befolkningen nå er iferd med å knele under vekten av et system som kun holdes oppe av deres private og statlige gjeld.

Dagens sosiale og økonomiske system er ikke lenger livsdyktig. Det vil, gjennom gjentatte kriser og rystelser, bli avløst av noe nytt. Hva det nye vil se ut som, og om det vil tilby folk noe bedre, er et åpent spørsmål.

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Opinion


*/ ?>