Alle ikke-Afrikanere er delvis Neandertalere

 Skrevet av Alexander G. Rubio - Publisert 18.07.2011 kl. 20:43 (Oppdatert 18.07.2011 kl. 20:47)

Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email
img
Ny forskning viser at alle mennesker, bortsett fra Afrikanere, delvis stammer fra Neandertalerne.

Da moderne mennesker kom til Europa fra Afrika under den siste istiden for omtrent 40,000 år siden, så fant de ikke bare et folketomt landskap. Mer primitive slektninger av mennesket hadde spredt seg ut fra Afrika i bølger opp til flere ganger tidligere. Istidens Europa var allerede befolket av en nær slektning av oss, det såkalte Neandertalmennesket, oppkalt etter dalen i Tyskland der de første fossilene av dem ble funnet på 1800-tallet.


Rekonstruksjon av det såkalte Gibraltarbarnet,
en Neandertaler i 5-årsalderen
Helt siden de ble identifisert som en egen gren på det menneskelige familietreet har man spekulert på om hva som egentlig skjedde med dem. Ble de rett og slett utryddet av våre egne forfedre i et tidlig eksempel på rent folkemord? Eller var de to mennesketypene nært nok beslektet til at de kunne få fruktbart avkom, og de rett og slett ble blandet inn i vårt eget stamtre?

Genetisk forskning har de siste årene bekreftet at det faktisk foregikk "blandingsekteskap", og at det ble født barn som igjen var forplantningsdyktige. En ny studie, ledet av Damian Labuda fra Universitetet i Montreal og forskningsinstituttet CHU Sainte-Justine viser nå hvor utbredt dette nedarvede genmaterialet fra Neandertalerne virkelig er.

For nesten ti år siden identifiserte Labuda og hans forskningsgruppe en såkalt haplotype, en bit av DNA i det menneskelige X-kromosomet som de ikke kunne forklare opprinnelsen til. Men da gensekvensen til Neandertalmennesket ble tydet i fjor, og sammenlignet med 6,000 DNA prøver fra hele verden så fant de ut at denne haplotypen, som vi delte med Neandertalerne, var tilstede i folk fra alle kontinenter, inklusive Australia, bortsett fra i mennesker fra Afrika sør for Sahara.

"Det kan ikke være tvil om at denne genmarkøren skyldes seksuell omgang mellom våre forfedre og Neandertalere," ifølge Dr. Nick Patterson fra Broad Instituttet ved Massachusetts Institute of Technology og Harvard universitetet.

Selv om mye forskning gjenstår for å gi et mer detaljert bilde av når og hvor disse folkevandringene fant sted, så mener Labuda at denne blandingen mellom Homo Sapiens Sapiens og Neandertalerne fant sted relativt tidlig og sannsynligvis skjedde i Midt-Østen området, som utgjorde landbroen mellom Afrika og resten av verden.

Disse funnene bestyrker nyere teorier om at menneskets utvikling ikke var noen udelt oppadstigende linje fra tidlige hominider i Afrika til et moderne menneske som så befolket verden. Det var til tider opptil flere varianter av menneskelignende aper og mennesker som ved flere anledninger eksisterte samtidig, og ved noen anledninger konkurrerte mot hverandre, og noen ganger blandet seg med hverandre.

Kanskje to til fire prosent av genmaterialet alle ikke-Afrikanere bærer i seg stammer fra Neandertalerne. Vi vet også at Melaneserne som i dag bor i og omkring Papua Ny-Guinea har arvet omkring seks prosent av sitt genetiske materiale fra det såkalte Denisovamennesket, en tidligere ukjent menneskeart som ble funnet i Sibir i 2008, og som trolig var en etterkommer av Homo Heidelbergensis, som også var en forløper for Neandertalerne.

Nye funn og videre forskning vil sannsynligvis gi et enda mer mangfoldig bilde av menneskets avstamming.

Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Vitenskap


*/ ?>