Bier kan holde nøkkelen til Demens

 Skrevet av Philipe Rubio - Publisert 22.03.2011 kl. 14:11 (Oppdatert 22.03.2011 kl. 14:18)

Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email
img

Bier kan bli mentalt yngre igjen bare ved noen små endringer i deres nokså rutinefulle liv. Fordi hjernen til bier er overraskende lik vår egen, kan de samme endringene i daglig rutine trolig også holde den mennesklige hjerne ung og motvirke demens.

Den Norske forskeren Gro Amdam har latt grupper av eldre bier ta del i læring og hukommelses tester. Biene ble utfordret til å knytte en bestemt duft med en spesiell belønning, for da å kunne huske at koblingen senere. De fleste av de eldre biene var i stand til å opprette koblingen, men dog langsommere enn sine yngre arts frender, og de biene som hadde symptomer tilsvarende menneskelig demens var ikke i stand til å gjøre koblingen i det hele tatt, noe som tyder på at korttidshukommelse og evne til å lære var i kraftig fall.

Det er her det interessante kommer inn. Bikuber har en ganske streng sosial struktur, de eldre biene samler inn mat, mens de yngre biene forbli inne i bikuben og har omsorg for larvene. Amdam snudde dette på hodet ved å opprette en bikube der de eldre biene ble sittende igjen med ansvaret for larver. Denne lille endringen forårsaket en umiddelbar økning i den eldre bies "kognitive evner", hvor halvparten av biene viste markert bedring i deres læring og hukommelse.

Under forsøkene har Amdam vært i stand til å sette fokus på de fysiske endringer hos biene skapt av den sosiale endringen i forsøket. Hun oppdaget at åtte ulike proteiner knyttet til vekst, reparasjon, og vedlikehold av hjernecellene hadde gjennomgått massivt med vekst, med noen nå nivåer dobbelt av normalen. Mange av disse proteinene har direkte menneskelige ekvivalenter, noe som reiser muligheten for at lignende resultater kan bli gjenspeiles hos mennesker.Les mer om denne saken på forskningsradet.no


Vitenskapemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Vitenskap


*/ ?>