Assange fortsatt en jaget mann

 Skrevet av Helen Kirkman - Publisert 02.12.2010 kl. 13:16 (Oppdatert 02.12.2010 kl. 14:16)

Opinionemail email email email email email email divider translate email email email
img
Høyesteretten i Sverige nektet å behandle anken fra Assange.

De Svenske påtalemyndighetene ba torsdag 18. november retten til å utstede arrestordre på Julan Assange så han kan etterlyser internasjonalt. Saken ble hastebehandlet og det ble bestemt at Assange skal etterlyses over hele verden for voldtekt. Assanges advokat anker så arrestordren og Tingretten sendte saken over til Svea hovrätt som avslo anken.

Saken ble så anket til Høyesteretten, men ifølge Aftonbladet nekter denne å behandle anken da de ikke synes det er tilstrekkelig grunn til å ta opp arestrasjonsorderen som dreier seg om en anklage om voldtekt og overgrep fremsatt av Anna Ardin og Sofia Wilèn. En anklage Assange stiller seg helt uforstående til.

Denne anklaget ble fremsatt 20. august og etter mye frem og tilbake og lang tid uten at det skjedde noe gav Marianne Ny fra påtalemyndighetene også selv beskjed til Assanges Svenske advokat Björn Hurtig om at han sto fritt til å forlate landet. Noe Assange gjorde da hans søknad om arbeids og oppholdstillatelse i Sverige var blitt avslått.

Så plutselig bestemmer Påtalemyndighetene at Assange skal etterlyses internasjonalt og Interpol blir koblet inn i saken og han havner på den såkalte «røde listen». Stort sett er det kun mordere og grove narkotikaforbrytere som havner på denne listen så mye kan tyde på at Assange, som er anklagd for voldtekt, etter noe som ligner mer et sjalusidrama enn en forbrytelse, får «særbehandling».

Assange skal befinne seg i Storbritannia, og politiet vet hvor er men har ikke arrestert ham da Sverige har rotet det til da de kontaktet Interpol. Det kreves at strafferammen for forbrytelsene oppgis, noe som ifølge Expressen ikke ble gjort. Nå er Marianne Ny i full sving med å komplitere arrestordren og dette vil trolig bli oversendt Interpol i løpet av torsdagen.

På den annen side er et fengsel i Sverige kanskje det tryggeste stedet for Assange etter Wikileaks lekkasjen som kom søndag og avslørte USAs hemmelige dokumenter til sine ambassader verden over. Her fremkom det at det foregår en vidstrakt spionasje i regi av landets ambassader. Flere utenlandske politikere fikk også passet sitt påskrevet.

Flere politikere, blant disse Mike Huckabee, som er en mulig presidentkandidat for Republikanerne i 2012, ønsker Assanges hode på et fat. En annen mulig presidentkandidat, Sarah Palin, mener at han skal jages på samme måte som Osama bin-Laden. Det kan påpekes at denne årelange jakten ikke har vært særlig vellykket. 

En ting er sikkert i denne saken, Julian Assange lever farlig etter at han har ertet på seg ikke bare to argsinte Svenske damer men også President Obama.


Opinionemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Opinion


*/ ?>

Forsvarsminister

Kina -Nord-Korea Kuba og andre mafia-stater skylder Julan Assange stor takk

Unrestricted Warfare – uinnskrenket krigføring – er den engelske tittelen på en bok om militær strategi som ble skrevet i 1999 av to oberster i folkets frigjøringshær, Qiao Liang og Wang Xiangsui. Dens primære anliggende er hvordan en nasjon som Kina kan overvinne en teknologisk overlegen motstander (slik som USA) gjennom et spekter av virkemidler. Istedenfor å fokusere på direkte militær konfrontasjon undersøker denne boka isteden et spekter at andre midler. Slike midler inkluderer bruk av folkeretten (se lovføring) og et menasjeri av økonomiske midler for å sette motstanderen i en dårlig stilling og omgå behovet for direkte militær handling.

Når det gjelder kritikk fra mafia-klanen som har kidnappet Kina henviser jeg til Offiserene og militærteoretikerne Qiao Liang og Wang Xiangsui sin bok ”Unrestricted Warfare ”


Offiserene og militærteoretikerne Qiao Liang og Wang Xiangsui (1999) velges å være representanter for nyere kinesiske tanker omkring krigføring. Deres bok Unrestricted Warfare utgitt i USA i 1999, ble oppsiktsvekkende lesing i flere miljøer i USA. Boken ble opprinnelig utgitt i Kina og hadde til hensikt å beskrive mulige taktikker for utviklingsland, herunder Kinas muligheter ovenfor militære og teknologisk overlegne motstandere som USA. Kineserne beskriver ulike utviklingstrekk som empirisk kan dokumenteres, og drøfter hvordan disse utfordringene kan møtes. Det interessante ved boka sett opp mot fjerdegenerasjons krigføring er de ulike beskrivelser av karakteristika som sammenfaller med 4G, og som derved blir et innspill til studien. Her beskrives metoder og virkemidler som infiltrasjon av websider, aksjoner direkte mot finansinstitusjoner, terrorangrep mot sivile, samt at ulike kamphandlinger og angrep i større grad enn tidligere vil bli utkjempet i urbane områder. Det vil ikke lenger skilles mellom sivile og militære, samt at det vil skje en gradvis overlapping mellom den tradisjonelle slagmarken og det sivile samfunn. De beskriver ukonvensjonelle virkemidler for å nå sine målsettinger, gjennom uttalelser som: ”The most ideal method of operation for dealing with an enemy who pays no regard to the rules is certainly just being able to break through the rules” (ibid:114).


http://www.cfr.org/publication/8276/chinas_stealth_war_on_the_us.html


Qiao and Wang write approvingly of Al Qaeda, Colombian drug lords and computer hackers who operate outside the "bandwidths understood by the American military."


Det minste man kan gjøre før man igangsetter kampanjer som indirekte blir tolket som nyttig idioti for de totalitære kreftene er å sette seg inn i dette dokumentet.
Når man ser konturene av dette samarbeidet som du har påpekt gang på gang er det innlysende at enten er Bjørgulv Braanen naiv ,eller så opptrer han som en klassisk tåkefyrste.

Unrestricted Warfare – uinnskrenket krigføring – er den engelske tittelen på en bok om militær strategi som ble skrevet i 1999 av to oberster i folkets frigjøringshær, Qiao Liang og Wang Xiangsui. Dens primære anliggende er hvordan en nasjon som Kina kan overvinne en teknologisk overlegen motstander (slik som USA) gjennom et spekter av virkemidler. Istedenfor å fokusere på direkte militær konfrontasjon undersøker denne boka isteden et spekter at andre midler. Slike midler inkluderer bruk av folkeretten (se lovføring) og et menasjeri av økonomiske midler for å sette motstanderen i en dårlig stilling og omgå behovet for direkte militær handling.

http://no.wikipedia.org/wiki/Unrestricted_Warfare

http://www.dagbladet.no/nyheter/1999/08/09/173633.html

Forslagene veksler mellom kreative og sjokkerende, skriver Washington Post. Boka inneholder blant annet et flytkart over 24 ulike slags krig.

Foreslåtte virkemidler er terrorisme, narkotikatrafikk, miljøskader og datavirus. De beste resultatene får man ved å kombinere ulike typer krigføring, for eksempel terrorisme, pluss mediakrig, pluss økonomisk krig.

Wang mener at hvis de svake landene skal ha en sjanse mot Vesten, må de ta bruk utradisjonelle virkemidler, som for eksempel finansielle tiltak for å undergrave et økonomisk system.

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/10/15/479781.html

SELV OM DISKUSJONEN om et islamsk bankvesen hadde pågått i en årrekke, var det først etter oljekrisen på begynnelsen av 1970-tallet at ideen om egne banker for muslimer ble realisert. (Vestlige land ble hardt rammet av oljeboikott og prisøkning, mens oljerike araberstater tjente enorme summer på krisen, red.anm.) Med utgangspunkt i sharia trakk lovkyndige og lærde opp retningslinjene for de nye bankene. Sharia-økonomien bygger på et tett og høyst uvanlig samarbeid mellom rike muslimer og lærde innen islam.