WHO vil ha røykeforbud i Norske hjem

 Skrevet av Alexander G. Rubio - Publisert 09.09.2010 kl. 16:46 (Oppdatert 09.09.2010 kl. 17:42)

Helse & Samlivemail email email email email email email divider translate email email email
img
Verdens Helseorganisasjon WHO ber Norske myndigheter vuredere å innføre røykeforbud i private hjem. De mener det er uakseptabelt at barn utsettes for passiv røyking på denne måten.

Ifølge rapporten lever 130.000 Norske barn med passiv røyking. Men WHO uttaler at det uansett er uakseptabelt at selv et lite antall barn eksponeres for tobakksrøyk, og at myndighetene burde "informere foreldre og slektninger om helseproblemene knyttet til passiv røyking i hjemmet, selv når barnet ikke er til stede."

Rapporten er et bestillingsverk utført etter forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er produsert av en gruppe Norske og utenlandske helseeksperter. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier at det er bekymringsfullt at antallet undommer som røyker ikke har vist samme nedadgående trend i Norge i de siste årene som i Sverige, som trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse. "Nå ser vi at kurven på dem som slutter å røyke, flater ut, og det er bekymringsfullt at ungdom fremdeles begynner å røyke.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier til Aftenposten at man i Helsedirektoratet ikke har noen planer om å gå inn for et slikt forbud:
Min oppfatning er at foreldre av 2010 har gode vaner for tobakksbruk i bil eller innendørs der barn bor eller er til stede. Det har derfor til i dag ikke foreligget noen forslag i Norge om bruk av lovvirkemiddel for å endre adferd hos voksne. Helsedirektoratet har heller ingen planer om å foreslå lovregulering på dette området
Men på Helsedirektoratets egen nettside spekuleres det allikevel på mulighetene for å innføre nettopp et slikt forbud:
Helsedirektoratet mener at barns rett til røykfrihet bør fremmes, og den bør gjelde på alle arenaer der barn ferdes. Dersom man innfører en lovregel som forbyr røyking i private hjem og biler vil det være et viktig signal til norske foreldre. En slik lovregel er ikke ment å skulle håndheves av politimyndigheter som de fleste andre lovregler.
Spørsmålet er hvordan en slik lov, hvor tobakk ikke totalforbys, men blir ulovlig i private hjem, skal kunne håndheves uten at man ender med en lov som håndheves så selektivt at det svekker reespekten for loven som helhet, eller å ty til tiltak som er i strid med lover og sedvanerett om frihet fra uberettiget overvåkning og privatlivets fred. 

Helse & Samlivemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Helse & Samliv


*/ ?>