Mener hijab-forbud i politiet er lovstridig

 Skrevet av Helen Kirkman og Alexander G. Rubio- Publisert 20.08.2010 kl. 19:02

Helse & Samlivemail email email email email email email divider translate email email email
img
Likestillings- og diskrimineringsnemnda bringer hijab-forbudet i politiet på bane igjen. De mener at et slikt forbud er lovstridig.

Justisminister Knut Storberget var raskt ute og sa at det ikke blir aktuelt å snu i avgjørelsen som ble tatt i begynnelsen av 2009. Han er nok klok av skade og har klart i minne debatten som dukket opp da først ble gitt klarsignal til at muslimske kvinner som ønsket å bli politi sto fritt til å ikle seg hijab til uniformen. Til slutt valgte justisdepartementet å snu i saken da til slutt gikk opp for dem at de hadde folkeopinionen mot seg.

Departementet slo dengang fast at personlige og private effekter ikke skal kombineres med politiuniform skriver VG. Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår nå fast at den regelen er diskriminerende. Om dette tas til følge og religiøse og personlige effekter tillates, så mister selve ordet uniform, som betyr «likhet», sin betydning. Det kan da ikke nektes sikher å bruke turban, samer å ikle seg samelue. Strengt tatt kunne vel en Åsatruer innenfor et slikt regelverk kunne kreve å få sprade omkring i politiuniform iført hjelm med horn.

Storberget innser nok at hvis departementet nok en gang gjør helomvending i denne kontroversielle saken vill det bli en for stor belastning for en allerede presset regjering.

Helse & Samlivemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Helse & Samliv


*/ ?>