Svartedauden dukker opp igjen i Peru

 Skrevet av Alexander G. Rubio og Helen Kirkman- Publisert 05.08.2010 kl. 14:17

Helse & Samlivemail email email email email email email divider translate email email email
img
Det er brutt ut både byllepest og lungepest i Peru. Utbruddet er i kystprovinsen Ascope som ligger omkring 48 mil nord-vest for hovedstaden Lima.

En 14 år gammel gutt, som var født med Downs Syndrom, døde av byllepest 26. juli. 31 personer er smittet. Ifølge landets helseminister, Oscar Ugarte, har fire lungepest mens de andre har byllepest skriver Daily Telegraph.

Dette er ikke første gang det dukker opp pest i Peru. I 1994 døde 35 personer av sykdommen.

Byllepest blir smittet enten ved kontakt eller bitt av lopper som bærer sykdommen. Lungepest på den andre siden er luftbåren og smitter som influensa.

Svartedauden, som kan ha vært flere forskjellige, men i hovedsak byllepesten, herjet store deler av verden kom til Europa fra Sentral-Asia på midten av 1300-tallet, sannsynligvis med lopper på rotter som var blitt med handelsskip og krigsskip tilhørende Korsfarerne i Midtøsten.

Pesten nådde Hansabyen Bergen i 1349 og drepte anslagsvis en tredjedel av befolkningen. Dette harde slaget var, sammen med lange og bitre borgerkriger og et kaldere klima, nok til å knekke ryggen på det Norske kongeriket, som snart kom til å synke hen til en ren koloni av Danmark.

Ellers i Europa kom Svartedaduden paradoksalt nok til å få positive følger på sikt. I etterkant av den voldsomme avfolkningen hadde plutselig de gjenlevende bøndene og arbeiderne en helt annen og sterkere forhandlingsmakt overfor aristokrater og lensherrer. Mangelen på arbeidskraft førte til at vanlige folk for første gang siden Romerrikets fall igjen kunne stille vilkår og forhandle bedre arbeidsvilkår. Dette markerte slutten på Føydalvesenet og leilendingskapet i vest Europa.

Helse & Samlivemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Helse & Samliv


*/ ?>