Fører høyres politikk til større forskjeller?

 Skrevet av Heidi Fossen - Publisert 26.07.2009 kl. 17:26 (Oppdatert 26.07.2009 kl. 18:02)

Politikkemail email email email email email email divider translate email email email
img


Har fundert over dette flere ganger at mange folk i gata eller bedrevitere mener alt som skjer i utlandet spesielt USA automatiske passer i Norge.

 

Når vi sammenligner oss med andre land ligger vi dårlig an innenfor realfag. Samtidig vil jeg at dere skal tenke over hvor reel resultatet. Statistikk er at et flott verktøy, men kan også misbrukes. Man kan vri resultatet til sin egen fordel ved og å stille de rette spørsmålene så kan man får resultatet til virke til deres fordel. Så tenke etter neste gang dere leser resultatet over hvilket nivå norske barna skolemessig er innen realfagene som matte, norsk osv. Har de tatt hensyn til at i Norge inkluderer vi stort sett alle på skolene, men i andre land så blir de skolesterke sendt til andre skoler og de som har ekstra behov til andre.

Bare å ta en titt på det tyske skolesystemet. Noe vi også må ta til etterretning er at barna er født og oppvokst i sitt lands skolesystem. Skulle bli plutselig forandre ting, så kan det være grunnlaget til mobbing. Forandringer er noen ganger bra, men man skal tenke godt etter når man forandre et skolesystem. F. eks britiske barn er vant til å gå på kostskoler og lærer tidlig den harde veien å være uavhengig og ha tøffe regler, amerikanske barn starter fra 4 års alderen med karakterer og blir pushet fram til å gjøre det beste og har ingen rom for sjenerte barn, tyske barn må fra femte klasse bestemme hva dem skal bli når dem blir stor eller det er vel mest lærer og foreldre som setter dem i båser og finner ut om dem har hodet til å bli f.eks. lege eller håndverker.

Skulle vi sammenligne oss med et skolesystem så ligger vi nærmest Canada.Så til Høyre sine politikere fritt skolevalg eller tilbud om sommerskole er ikke så verst forslag, men å premiere barnas resultater på skolen. Ja, jeg får håpet det ikke er et godt gjennomtenkt forslag fra deres side. Gi barna en skole hvor det er rom for å kunne strekke seg etter noe enten de er skolesterke eller trenger mer hjelp for kunne ta til seg lærdom.

Mye av bråket i klasserommet er at mange kjeder seg. Så noen barn trenger vanskeligere og utfordrende oppgaver og noen trenger å lære kunnskap via praktiske ting. Lengre skoledager hvor det er mulighet for å få leksehjelp og fysisk trening. Slik at de som ikke har ressurser på hjemmebane kan få hjelp og noe av fritids aktiviteter er lagt inn i skoletiden. Ta vare på alle uansett nivå. Skal vi prøve andre lands skolesystem så gjør et meget nøye forarbeid. 


Politikkemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Politikk


*/ ?>