Det de ikke vet, er hvordan kursholderene har det. De sitter på et av sine rom og humrer og ler.

 Skrevet av Gvammen stasjon - Publisert 18.09.2008 kl. 10:37 (Oppdatert 18.09.2008 kl. 10:52)

Kulturemail email email email email email email divider translate email email email

Potet i ledelse, pedagogikk, skoleledelse, ulf skauli by skauli den september 12th, 2008

 

De ledere som kurser seg i dette med å bli kvitt problempersonale, er en av de store truslene mot utvikling av moderne ledelse i Norge.
Nå har slike kurs tjent gode penger i  generasjoner ved å fortelle om hvordan en leder som sliter med et personale skal gjøre det:

1: Vær alltid meget vennlig mot vedkommende - og høflig….veldig høflig…ingen kan ta deg for å være en parodi..parodier kan sjelden bevises.
2: sørg for at vedkommende aldri får bruke sine evner! Da kan han komme til å bevise sin dyktighet og slå rot!
3: bruk alle formelle muligheter til ørefiker…søker han permisjon,så går desverre ikke det.Alle formalia som kan gjøre det å bli ubehaglig, skal brukes..og ser du, som leder, nøye etter, så finnes det mye slik formalia..

4: Henvend deg aldri til ham. La ham henvende seg til deg. Og husk: som leder har du lov til å si at tiden er knappe, og at du skal se hva du kan få gjort…sett dusten på vent! Mye nok på vent og han reiser nok snart!

5: ikke la andre i personalet knytte relasjoner til ham, fang opp slik tendenser raskt og hjelp den naive til å finne andre relasjoner i gruppen..

6: De du som leder har i din innvide krets gir du instruks om å notere ting denne problempersonalen kan komme til å si, ting som kan brukes mot ham når “oppgjørets time” kommer…Be om at slik notater legges inn til deg med en gang.

7: Du behøver ikke, i andre samhandlinger, si noe om ham. Det finnes mange måter å definere at et eple er råttent på, uten å si det…folk skjønner da såpass…

8: Vær tålmodig. Bruk disse 8 punktene godt, så vil problempersonalet ganske raskt enten bli så stresst at han gjør dumme ting du da kan ta ham for, - og da slår du til med alle krefter, eller han blir så lei at han slutter, og finner seg noe annet å gjøre…

Eller det som oftes skjer….dusten sykmelder seg, så kan NAV overta…

…og når det skjer, så kan du sitte igjen med seieren og være fornøyd med deg selv.

Har disse kursene formidlet. I mange samlinger. Og disse kursdeltagerlederene har nikket megetsigende og fortrolig til hverandre…
I pausen har de ofte,  - særlig i barene, knyttet nettverk. Funnet noen å ringe til. Funnet noen å fortelle om, til.

Det de ikke vet, er hvordan kursholderene har det. De sitter på et av sine rom og humrer og ler.
For de vet hvem de har snakket til. - og betalingen er god…
De vet hva de naive og forledede spørsmål og episodehistorier denne ledergjengen har kommet med, egentlig betyr.
De vet at de lederene som går på slike kurs ikke burde vært der…på et lederkurs.

For ekte ledere er noe annet.

Ledelse er å kunne gå inn i og endre.

Ta selv den mest problematiske medarbeider i hånden og begynne en vandring hvor retningen gradvis blir slik lederen har ansvar for at den skal bli.

Ledelse er som Jesus sa: Elsk dine fiender.

Som leder bør du huske: Om en medarbeider tør å fronte deg, tør å opponere, tør å være kristisk, - så rommer denne medarbeideren krefter og mot du og din organisasjon trenger.

Så omform den, da!

Bevis din ledelse og gjør alle til “ledede”, ikke noen til utstøtte.

Ledelse gir makt og rolle til å kunne velge å være slem. Historien har bekreftet det omigjen og omigjen.

Hva velger du? Det valget avgjør din tilhørighet som leder, tilhørighet til fortid eller framtid…..

Hele Ulf Skaulis blogg om ledelse:


Kulturemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Kultur


*/ ?>