Vel, en proffesor på en tredje høgskole, som ligger i front på IKT studium, uttalte for et par år siden, - til en døv student: “Ingen ting kan erstatte den munnelege diskursen”…..

 Skrevet av Gvammen stasjon - Publisert 10.09.2008 kl. 11:26 (Oppdatert 10.09.2008 kl. 11:47)

Kulturemail email email email email email email divider translate email email email

Posted september 10, 2008 by skauli
Categories: ikt, ikt i skolen, pedagogikk, skauli, skole
Tags: , , , , , , ,

“Det nye” endrer ofte omfang og gyldighet på det området det er nytt på….

IKT, - datamaskiner, mobile enheter som telefoner og dingser i IPOD og SmartMObileOffice klassen åpner muligheter for mobile løsninger som ikke fantes før, - endrer bildet i forståelsen av logistikk og muliggjør deltagelsesløs deltagelse….

…men bare om de som besitter styringsroller og makt er villig til å innse endringen og behovet for ny innsikt og kompetanseutvikling hos seg selv…

La meg ta to eksempler:

En hørselhemmet student kjører 20 mil en kveld i uka for å delta på en seminarrekke i et studium. Omtrent 25 studenter deltar. og de sitter i et auditorium…sånt med skrått gulv, - fylt av ryggen til hverandre…

Foran står en lærer…foreleser…ordstyrer…

Og så snakker alle mot ham….så med mindre vår student sitter foran alle, og snur seg mot dem når de snakker…noe ingen andre gjør…og som vil bli opplevd som glaning….så hører han (munnleser han) ingenting.

Men delta MÅ han. For det er obligatorisk.

Joda, han HAR søkt fritak. Men det gikk nok ikke.

Så der sitter han - langtidsutdannet og godt voksen…og later som om han er tilstede…

…og så kjører han hjem igjen…

Han fortalte selvfølgelig om sin høregreie….

Men ingen ting endret seg for det…

Hva studiet handler om? jo, - “Tilpasset opplæring” - he, he, he..

Å ta ansvar for eget studium, - å levere innlegg og analyser, utgreienger og refleksjoner på en digital måte…så alle kan lese i fred og ro…forberede seg og og legge flid i eget innlegg, nei, - det er for nytt.

Teknologien finnes. Aksepten er allmenn og tilrådingene er mange.

Men denne høgskolen har personer i roller og styring som ikke har tatt i mot det nye. Som ikke ser behov for å utvikle seg selv i dialog med en samtid.

Derfor må vår student kjøre sine lange mil….

Ikke er det økologisk. Ikke er det pedagogisk…det er vel faktisk heller ikke særlig anstendig?

Eksempel 2: Kortere, men kanskje mer illustrende enn det første ( om det er mulig,da..?)

Også fra høgskolemiljø: Hørselshemmet, - funksjonellt døv student skriver mail til faglig leder, vedlegger dokumentasjon på døvheten, og spør hvorfor adgangen til Fronter, - som han jo er avhengig av, siden den altså er “det nye”…fri for den auditivt/verbale tvangstrøya som har steng døve ute i så mange år.
Den faglige ansvarlige ringer tilbake…!
Den funksjonellt døve har selvfølgelig oppgitt at hans telefonnummer er beregnet på SMS, og tar ikke telefonen.
Den faglige ansvarlige leser da inn sin melding på telefonsvarer-….

Mailen Reply`r han ikke.
Det er nok for nytt….

Den ene høgskolen ligger midt på østlandet—det andre der hvor Nordlandet begynner..
Er hele høgskolenorge slik?

Vel, en proffesor på en tredje høgskole, som ligger i front på IKT studium, uttalte for et par år siden, - til en døv student: “Ingen ting kan erstatte den munnelege diskursen”…..

Så mistanken sniker seg inn…om høgskolene, de lærerutdannende institusjonene ER slik….da blir det jammen ikke lett å skape en grobunn for “det nye” i grunnskolen…?

Kanske de er, på høgskolene, så opptatt av LMS ( Lukkeinn - Maktutøve -Stengeute) systemene de har investert så mye i, at de faktisk ikke ser “det nye”?

For at skoler maktutøver ved å stenge ute og lukke inn, etter egen forståelse av rett og etikk, er neppe nytt….

 

p.s..jeg glemte å nevne at studiet i eksempel 2, vel..det er faktisk et studium for skoleledere..!


Kulturemail email email email email email email divider translate email email email

Siste 5 saker innen Kultur


*/ ?>